IT ADVIES

Bedrijven krijgen een steeds grotere behoefte aan beschikbaarheid en toepassingen van ICT, waarop flexibel en adequaat ingespeeld moet worden. Door de toenemende verwevenheid van bedrijfsprocessen en ICT is het voor menig bedrijf een complexe taak de kwaliteit en flexibiliteit hiervan onder controle te houden. Uiteindelijk willen bedrijven hun ICT optimaal benutten, maar zo weinig mogelijk kosten dragen of zelfs de kosten verminderen. Bedrijven eisen dat hun ICT continue beschikbaar is en als er toch problemen ontstaan, dan moet dit direct opgelost worden.

Er zijn tegenwoordig talloze ICT oplossingen, echter is niet iedere oplossing de juiste voor uw organisatie. ICT is geen doel meer, maar een middel, waarbij de toepassingsgebieden van ICT enorm snel veranderen. Veranderingen waar uw organisatie adequaat moet inspelen.

DUVAK biedt ervaren professionals die uw strategische doelstellingen en processen koppelen aan informatiestrategie en IT. Onze consultants slaan een brug tussen vakinhoudelijke kennis en specifieke branchekennis. Op tactisch, operationeel en strategisch niveau geven zij organisaties deskundig advies over onder andere ontwerp, beheer, migraties en beveiliging. Samen maken wij met u een realistische ICT roadmap om de lange termijn doelen te bepalen en in te vullen.