SAMENWERKEN EN INNOVEREN

Middels samenwerken behaal je de beste resultaten. U kent uw business en DUVAK is specialist in ICT. Wanneer de krachten gebundeld worden is DUVAK van mening dat de beste resultaten worden behaald. Streef naar open communicatie en confronteer elkaar wanneer dat nodig is. Volgens DUVAK moet ICT niet als doel gesteld worden, maar moet juist dienen als instrument om de gebruiker efficiënter, maar ook tevreden te faciliteren. De gebruiker moet centraal gesteld worden. Zij moeten immers te allen tijde en overal kunnen beschikken over hun applicaties en (eigen en gedeelde) informatie.

Innoveren bij DUVAK begint eigenlijk met vertalen van de ambitie van uw organisatie. Vragen zoals; Wie is uw organisatie en wie zijn de mensen achter deze organisatie? Welke koers gaat uw bedrijf en haar klanten op? En tot slot; hoe kan DUVAK bijdragen aan de ambitie van uw organisatie?

Voor DUVAK is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de ICT organisatie (U en DUVAK) en de business. We moeten immers samenwerken en kijken hoe de ontwikkelingen vertaald kunnen worden naar concrete kansen voor uw bedrijf. DUVAK is van mening dat ICT innovaties niet alleen vanuit de ICT organisatie geïnitieerd moeten worden maar juist vanuit de business.

De tijden van ‘u vraagt, wij draaien’ is verleden tijd. DUVAK streeft naar partnership en daarbij is het de taak van DUVAK te innoveren. Hierbij hanteert DUVAK wel het gezegde, ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Als DUVAK organisatie kunnen we niet met alle ICT ontwikkelingen meedoen. Wel moet DUVAK doorlopend oog houden voor ontwikkelingen en alternatieven, zodat kansen en risico’s worden gespot.

Belangrijk aspect bij innovaties is het centraal stellen van gebruiksgemak. Uiteindelijk moeten vernieuwingen leiden tot toegevoegde waarde en mag het proces voor de gebruiker niet of minimaal ‘verstoord’ worden. DUVAK is overigens van mening dat het geld dat de besparing oplevert eigenlijk weer geïnvesteerd dient te worden in innovaties.

Waar kunnen we innoveren om efficiëntie te leveren, kosten te besparen en in deze tijd ook duurzamer omgaan met de IT middelen? Het gebruik van ‘low power consuming devices’ levert op termijn kostenbesparing in stroomverbruik. Het gebruik van gestandaardiseerde werkplekken reduceert de beheerkosten. Disaster Recovery protocol en voorziening reduceert inactiviteit van de gebruikers, maar nog belangrijker, het schaadt niet het Imago van uw organisatie naar haar klanten!

Een aantal voorbeelden die bijdragen aan efficiëntie en innovatie.
Vergeet ook zeker procurement niet. Onderzoek de flexibiliteit en mogelijkheden in de (lopende) contracten. Is de dienst actueel, klopt de prijs/prestatie verhouding nog. Zijn er tussentijdse dienstmutaties/verbeteringen waarop uw organisatie recht heeft.