ICT binnen het Sociale domein

Wat gebeurt er binnen de zorg en overheid

Sinds begin 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze taken zijn overgenomen van de Rijksoverheid en heet de ‘decentralisatie’.

Sinds deze decentralisatie zijn veel gemeenten zoekende naar de beste manier om de burgers te ondersteunen bij hun hulpvragen. De gemeenten maken gebruik van wijkteams die gesprekken voeren met hulpbehoevende burgers. Uit deze gesprekken moet blijken of cliënten verdere ondersteuning nodig hebben en of zij hier recht op hebben. De wijkwerkers maken veelal gebruik van 3rd party software waar de cliëntgesprekken en onderzoeken in geregistreerd worden. Tevens dienen de wijkwerkers (indien iemand recht heeft op ondersteuning) ervoor te zorgen dat een cliënt de juiste maatwerkindicatie krijgt voor de ondersteuning. Op de markt zijn verschillende applicaties verkrijgbaar waarmee deze zaken geregistreerd en geïndiceerd kunnen worden. Wijkwerkers zijn grotendeels buiten in het verld aan het werk en moeten kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van de juiste en tijdige informatie.

Wat doet DUVAK hierbij:
Duvak ondersteunt de gemeenten en hun wijkwerkers in het gebruik van deze software. Ook ondersteunen wij waar mogelijk bij de hardware en software vragen die er zijn en realiseren wij samen met de klant een betrouwbaar platform zodat de klant kan vertrouwen op een continue en betrouwbaar ICT platvorm en zich 100 % kan focussen op hun core business; “het verlenen van zorg!”

Waarom moet men bij Duvak zijn?
DUVAK heeft ervaren specialisten in het gebruik en de ondersteuning van verschillende applicaties die op de markt verkrijgbaar zijn en wij kennen onze partners daarbij. De applicatie kant wordt veelal verzorgt door de betreffende instelling.
De combinatie techniek, toegang tot informatie continuïteit en schaalbaarheid is de reden waarom men DUVAK heeft ingeschakeld.